Oktatók
A tanszék főállású oktatói

Szijártó Zsolt

egyetemi tanár

Bódi Jenő

tudományos segédmunkatárs

Doboviczki Attila

PhD, egyetemi adjunktus

Feischmidt Margit

habilitált egyetemi docens

Glózer Rita

habilitált egyetemi adjunktus

Guld Ádám

PhD, egyetemi adjunktus

Havasréti József

habilitált egyetemi docens

Maksa Gyula

habilitált egyetemi docens

Mester Tibor

PhD, egyetemi adjunktus

Pólya Tamás

PhD, egyetemi adjunktus

Polyák Gábor

habilitált egyetemi docens
tanszékvezető

Top