Tanszéki könyvtár

A tanszéki könyvtárról

A Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék könyvtárában elsősorban társadalomtudományi jellegű szakkönyvek találhatók. Több száz magyar, német, angol, francia és román nyelvű kiadvány kölcsönözhető a szociológia, antropológia, kommunikációtudomány média, művészettudomány, film- és fotótörténet területéről.
A könyvek mellett megtalálhatók könyvtárunkban a legjelesebb társadalomtudományi folyóiratok, mint a Replika,Tabula, Régió, Café Bábel, de emellett szervezeti kommunikációs, reklám és média területét érintő kiadványok is elérhetőek, mint Vezetéstudomány, Kreatív, Médiakutató, Jel-Kép. A szakmai munkát segíti a közel 4000 darabos cikk-gyűjteményünk, amely az elmúlt 15 év tanszéki kurzusainak kötelező- illetve ajánlott olvasmányait tartalmazza. A tanszék hallgatói által írt szigorlati- és szakdolgozatokat 1998 óta gyűjtjük és katalogizáljuk.
A könyvtár nyilvános, bárki által látogatható, és a kölcsönzéshez sem szükséges hallgatói vagy dolgozói jogviszony.

 

A könyvtár a vizsgaidőszakban az alábbi időpontokban tart nyitva:

Hétfő: 12-14 h
Szerda: 10-12 h

Könyvtáros: Torbó Annamária, Specht Hedvig

telefon: 72-503-600/28218-as mellék
e-mail: torbo.annamaria[kukac]commonline.hu

Több mint 1500 digitalizált tanulmány, cikk, tananyag:
Neptun Meet Street –> Virtuális terek –> Virtuális tér –>KOM-DK

1. A könyvtárba bármely természetes személy beiratkozhat, függetlenül attól, hogy PTE hallgató e. A beiratkozás személyi azonosság igazolásával, telefonszám és email cím megadásával történik.
2. Minden, a tanszéki könyvtárban található könyv/dokumentum a PTE-BTK Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék tulajdonát képezi.
3. Kölcsönzés minden esetben a könyvtáros jelenlétében, a kölcsönzés adatainak rögzítésével, könyvtári nyitvatartási időben történhet. 
4. A kölcsönzési idő 2 hét. Ennek lejárta után lehetőség van újabb 2 hét hosszabbításra, ezt azonban írásban, telefonon, vagy személyesen jelezni kell a könyvtárosnak. Kérjük a kölcsönzési határidő pontos betartását! 
Ellenkező esetben 15 Ft/könyv/nap késedelmi díjat számolunk fel. 
5. Egy alkalommal max. 6 könyv/dokumentum kölcsönözhető.
6.Nem kölcsönözhetők:
-a kézikönyvtár könyvei
-a „Helyben olvasásra” kijelölt könyvek
-az aktuális kurzusok aktuális kézikönyvei
7. A kölcsönzött könyvekbe szigorúan tilos kiemeléseket, aláhúzásokat, bejegyzéseket tenni. Visszavételkor a könyvtáros a könyv állapotát ellenőrzi.
8. Minden tanév végén összeállításra kerül a vissza nem hozott könyvek listája. A kölcsönzésből kizárható, államvizsgára nem bocsátható az a hallgató, akinek a tanév végén tartozása áll fenn.
9.Könyv elvesztése, vagy egyértelmű megrongálása esetén a hallgató köteles a könyv pótlásáról – a bejelentést, vagy a tudomásunkra jutást követő 2 héten belül -gondoskodni. A beszerzés mindennemű költségei a hallgatót terhelik. Amennyiben hallgató fenti kötelezettségének nem tesz eleget, a kölcsönzésből kizárható. 
10. Személyi adatainak változását kérjük, jelezze a könyvtárosnak! 
11. Állománygyarapítási javaslatait könyvtári nyitvatartási időben készséggel fogadja a könyvtáros.

 

A könyvtárban katalogizált szakdolgozatok helyben olvasására a könyvtár nyitva tartási idejében biztosítunk lehetőséget. Szakdolgozat kölcsönzése kizárólag tanszéki oktató ajánlására, az oktató írásos engedélyével lehetséges.

Nincs még feltöltve anyag.

Top