Polyák Gábor

elérhetőségek

Fogadóóra

Szerda: 14.00-15.30, E25 202-es szoba

Szakmai profil

médiajog, médiapolitika, médiarendszerek, demokrácia-érzékenyítés

Publikációk

Könyvei

Algoritmusok, keresők, közösségi oldalak és a jog – A forgalomirányító szolgáltatások szabályozása  Budapest: HVG-Orac, 2020, 301 p.

Medienpolitik in Osteuropa, Theoretischer Rahmen und mediale Praxis, B&S Siebenhaar Verlag, Berlin/Kassel, 2018, 202 p.

Medienfreiheit unter Druck: Medienregulierung und Medienpolitik in Ungarn (Hrsg mit Bernd Holznagel), B&S Siebenhaar Verlag, 2016, 183 p.

Médiaszabályozás, médiapolitika. Technikai, gazdasági és társadalomtudományi összefüggések, Budapest: Gondolat Kiadó, 2015, pp. 336.

Foglyul ejtett média. Médiapolitikai írások (társszerkesztő Uszkiewicz Erik), Budapest: Gondolat Kiadó, 2014. 302 p.

Médiapolitikai szöveggyűjtemény. A médiapolitika fogalma és fejlődési irányai Budapest: Gondolat Kiadó, 2010. 398. p.

A médiarendszer kialakítása. A piacra lépés és a hozzáférés alkotmányjogi, közösségi jogi és összehasonlító jogi elemzése, Budapest: HVG-Orac, 2008. 417 p.

Médiaszabályozás (társszerző Gálik Mihály), Budapest: KJK-Kerszöv, 2005, 434. p.

Informatikai jogi kézikönyv (társszerző Dósa Imre), Budapest: KJK-Kerszöv, 2003, 286 p.

Publikációinak listája a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT)

Szakmai, közéleti tevékenység

Magyar Kommunikációtudományi Társaság

Magyar Tudományos Akadémia Köztestülete

Alapítvány az Infokommunikációs Jogi Kutatásokért kuratóriuma, kuratóriumi elnök

Artikel 10 EMRK Arbeitsgruppe ( Europa-Universität Viadrina,  Sofia University „St. Kliment Ohridski”, University of Belgrad, Pécsi Tudományegyetem) szakmai hálózat irányító testületének tagja

a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete, illetve a Magyar Lapkiadók Egyesülete társszabályozási szervezeteinek szakértője

atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának tagja

Emberség Erejével Alapítvány felügyelő bizottságának tagja

Amnesty International Hungary, elnökségi tag